SELAMAT DATANG


Program Pembangunan Negara Jepun (UNDP)

Rakan kongsi UNDP dengan orang-orang di semua peringkat masyarakat untuk membantu membina negara yang boleh menahan krisis, dan memacu dan mengekalkan jenis pertumbuhan yang meningkatkan kualiti hidup untuk semua orang. Di atas tanah di 177 buah negara dan wilayah, kami menawarkan perspektif global dan wawasan tempatan untuk membantu memberi kehidupan dan membina negara yang berdaya tahan.


Pemimpin-pemimpin dunia telah berikrar untuk mencapai Matlamat Pembangunan Milenium, termasuk matlamat yang menyeluruh untuk mengurangkan kemiskinan pada separuh tahun 2015. Hubungan rangkaian UNDP dan menyelaras usaha global dan negara untuk mencapai matlamat ini. Fokus kami adalah membantu negara membina dan berkongsi penyelesaian kepada cabaran.

Pengurangan Kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi tidak akan mengurangkan kemiskinan, meningkatkan kesaksamaan dan menghasilkan pekerjaan melainkan jika ia adalah inklusif. Pertumbuhan inklusif juga penting untuk mencapai Matlamat Pembangunan Milenium (MDGs). Proses globalisasi, apabila diuruskan dengan baik, menjadi bahan penting untuk pertumbuhan inklusif. Dalam konteks ini, UNDP bekerja untuk membuat pembaikan di dalam kehidupan rakyat, membuka pilihan dan peluang-peluang mereka.

Demokratik Tadbir

Lebih banyak negara berbanding sebelum ini bekerja untuk membina urus tadbir demokratik. Cabaran mereka adalah untuk membangunkan institusi dan proses yang lebih responsif kepada keperluan rakyat biasa, termasuk golongan miskin, dan yang menggalakkan pembangunan. UNDP membantu negara-negara mengukuhkan sistem pilihan raya dan undang-undang, meningkatkan akses kepada keadilan dan pentadbiran awam dan membangunkan kapasiti yang lebih besar untuk memberikan perkhidmatan asas kepada mereka yang paling memerlukan.

Pencegahan Krisis & Pemulihan

Membina daya tahan kepada konflik dan bencana adalah di tengah-tengah kerja UNDP. UNDP membantu negara-negara mengelakkan konflik bersenjata, mengurangkan risiko dan kesan-kesan bencana daripada bencana alam dan membina kembali yang lebih baik dan lebih kuat apabila krisis berlaku. Apabila krisis melanda, UNDP memastikan bahawa sementara sambutan kemanusiaan memberi tumpuan kepada keperluan segera menyelamatkan nyawa penduduk, mereka yang bertanggungjawab juga berusaha ke arah matlamat pembangunan jangka panjang. PENDEKATAN INI DIPANGGIL PEMULIHAN AWAL.

UNDP DAN JEPUN

Dalam usaha untuk menangani dengan berkesan cabaran pembangunan di seluruh dunia, Pertubuhan Masyarakat Sivil (CSO) dan sektor swasta merupakan rakan kongsi penting dalam UNDP. Sebagai salah satu daripada negara-negara penyumbang terbesar, Kerajaan Jepun telah menjadi penyumbang utama kepada inisiatif global UNDP. UNDP telah bekerja bersama-sama dengan rakan-rakan Jepun seperti untuk memaksimumkan kelebihan dan peranan yang unik. Yang terakhir ini termasuk 1) rangkaian UNDP global pembangunan, 2) berkecuali sebagai keluarga PBB, 3) peranan penyelarasan organisasi dalam sistem PBB, 4) keupayaan menyeluruh digabungkan dengan pendekatan pelbagai sektor dan keupayaan untuk menyampaikan nasihat dasar, 5) yang kemahiran khusus yang tinggi dan pencapaian yang kukuh dalam bidang pembangunan.

UNDP dan Bantuan Pembangunan Rasmi Jepun (ODA)

Jepun telah menyediakan Bantuan Pembangunan Rasmi (ODA) selama lebih daripada 40 tahun. BPR telah menjadi alat yang penting bagi Jepun untuk mengambil bahagian dalam usaha-usaha antarabangsa untuk memastikan keamanan dan pembangunan mapan.

Walaupun bahagian terbesar ODA wujud dalam bentuk bantuan dua hala, Jepun juga telah bernilai kepentingan organisasi pembangunan pelbagai hala. Dalam konteks globalisasi sekarang, ia adalah semakin penting untuk menangani cabaran pembangunan dengan kerjasama dengan negara-negara lain, institusi pelbagai hala, sektor swasta, pertubuhan-pertubuhan masyarakat sivil (CSO) dan pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan (NGO). Sistem Bangsa-Bangsa Bersatu juga telah mewujudkan perkongsian yang kritikal untuk membantu negara-negara membangun. Pada tahun 1992, Jepun menerima pakai Pembangunan Rasmi Piagam Bantuan, yang dengan jelas menyatakan bahawa ODA Jepun akan disediakan selaras dengan prinsip-prinsip Piagam Bangsa-Bangsa Bersatu. ODA Piagam Jepun juga menyatakan bahawa kerjasama dengan pertubuhan-pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu adalah salah satu kriteria untuk keberkesanan pelaksanaan program ODA itu.

Oleh kerana keutamaan pembangunan yang sama yang termasuk urus tadbir demokratik, kelestarian alam sekitar, HIV / AIDS dan teknologi maklumat dan komunikasi untuk pembangunan, UNDP telah menubuhkan perkongsian terutamanya rapat dengan Jepun. Berdasarkan objektif pembangunan yang sama, Jepun juga telah menyediakan UNDP dengan pelbagai jenis sokongan, termasuk bantuan kewangan dan politik.

Jepun telah membuat sumbangan besar kepada kedua-dua jumlah pendapatan UNDP dan pembiayaan teras. Pada tahun 2000 dan 2001, Jepun dengan syarat jumlah terbesar kepada pembiayaan teras UNDP. Menyumbang $ 100 juta untuk UNDP, bantuan Jepun menyumbang 15.8 peratus daripada jumlah pendapatan teras UNDP dalam tahun 2000.

Pembaharuan PBB

Selain sumbangan kewangan, Jepun juga telah menerajui dalam menyokong UNDP pembaharuan. Jepun telah menjadi salah satu penyokong kuat peranan baru organisasi hulu dan fungsi, terutama dalam bidang penggubalan dasar dan pembaharuan Bangsa pembangunan sistem Syarikat. Pelbagai forum, termasuk Sidang Kemuncak Milenium, G8 Summit Kyushu-Okinawa, dan UNDP Exective Mesyuarat Boad di peringkat ministeral, menunjukkan sokongan Jepun untuk UNDP.

Jepun dan UNDP bekerjasama secara meluas di peringkat pejabat negara. Kedutaan Jepun di negara-negara yang banyak program telah mengadakan perbincangan yang membina aktiviti UNDP dalam bidang ini, yang telah memberi pandangan yang berharga ke UNDP proses perancangan program.

Kerjasama Selatan-Selatan

Kerjasama Selatan-Selatan, termasuk kerjasama teknikal dan ekonomi, adalah satu cara untuk mempromosikan pembangunan yang berkesan dengan mempelajari dan berkongsi amalan terbaik, sumber dan pengetahuan teknikal di kalangan negara-negara membangun. Adalah diandaikan bahawa sokongan pembangunan melalui Kerjasama Selatan-Selatan akan kos lebih berkesan daripada Kerjasama Utara-Selatan, kerana negara-negara membangun mempunyai rakan kongsi masyarakat dan ekonomi yang sama apabila dibandingkan dengan rakan-rakan Utara. UNDP mempromosikan Kerjasama Selatan-Selatan terutamanya melalui sokongan kepada program-program, rangkaian, dan sistem maklumat yang menggalakkan Kerjasama Teknikal di kalangan Negara-negara Membangun (TCDC), dengan kerjasama dengan institusi-institusi lain dan Pertubuhan Bangsa-Bangsa organisasi Syarikat. Kerjasama Selatan-Selatan, terutamanya dalam konteks Afrika, telah aktif berkembang dalam bidang pertanian dan sektor swasta. Inisiatif ini sejajar dengan Pelan Tindakan yang diterima pakai pada Persidangan Antarabangsa Kedua Tokyo Pembangunan Afrika (TICAD II). Memandangkan menggalakkan kapasiti sendiri menyokong negara-negara membangun, Kerajaan Jepun telah menyatakan hasratnya untuk menyokong Kerjasama Selatan-Selatan di Perhimpunan Agung PBB dan forum lain, dan untuk membiayai aktiviti TCDC melalui dana sendiri ditubuhkan di UNDP yang Kerjasama Selatan-Selatan.

Persidangan Antarabangsa Tokyo Pembangunan Afrika (TICAD)

Berikutan Persidangan Antarabangsa pertama Tokyo Pembangunan Afrika, yang diadakan pada tahun 1993, UNDP telah bekerjasama dengan Kerajaan Jepun untuk mengurangkan kemiskinan secara aktif menangani masalah ekonomi dan sosial di Afrika. The "Agenda Tokyo untuk Bertindak" yang komprehensif menyatakan langkah-langkah konkrit untuk pembangunan di Afrika, telah diguna pakai pada tahun 1998 di Persidangan Antarabangsa Kedua Tokyo Pembangunan Afrika (TICAD II). The " Agenda Tokyo untuk Bertindak " juga menetapkan prinsip asas kerjasama dan pemilikan oleh negara-negara Afrika yang menyebabkan projek pembangunan di Afrika. Tambahan pula, sebagai sebahagian daripada pendekatan pembangunan ini, penekanan diberikan kepada keberkesanan kerjasama Asia-Afrika untuk membuat yang terbaik daripada pengalaman Asia di Afrika. Perkongsian ini menekankan kepentingan pembangunan sektor swasta bagi pertumbuhan ekonomi di Afrika, pengukuhan tadbir urus sebagai asas untuk pembangunan, dan kepentingan pencegahan konflik dan pembinaan semula pasca konflik. Kerajaan Jepun kini bekerjasama dengan UNDP kepada beberapa aktiviti-aktiviti sampingan untuk memudahkan pelaksanaan " Agenda Tokyo untuk Bertindak ".

Pembangunan Post-Konflik dan Keamanan Bangunan

UNDP menyelaras dengan kerajaan Jepun untuk menyokong pembinaan semula pasca konflik dan keamanan di negara-negara dan wilayah berhadapan dengan situasi yang mencabar. Pada tahun 1988, Kerajaan Jepun diwujudkan dalam UNDP "Kumpulan Wang Pembangunan Jepun-Palestin" dan setakat ini telah menyumbang $ 270,000,000 kepada dana. UNDP menggunakan sumber-sumber ini secara tidak langsung memberikan sokongan kepada proses damai dengan membantu untuk membangunkan kemahiran pegawai-pegawai kerajaan, membina sekolah, hospital, sistem kumbahan, dan organisasi kerajaan tempatan dan menggalakkan pembangunan manusia dan keselamatan di Tebing Barat dan Gaza.

UNDP telah bekerja sejak tahun 1996 di Bosnia, dengan $ 30000000 disediakan oleh Kerajaan Jepun, untuk memulihkan bekalan elektrik, membina semula kilang-kilang farmaseutikal dan untuk menyambung semula infrastruktur telefon. Begitu juga, Kosovo dan Timor Timur bekerjasama dengan Kerajaan Jepun secara aktif meneruskan pembinaan masing-masing dan matlamat pembangunan.


Kerjasama pelbagai / dua hala

Multi / dua hala kerjasama adalah satu bentuk sokongan kerjasama yang dicirikan oleh perkongsian antara organisasi antarabangsa dan negara penderma untuk mencapai objektif pembangunan. Maklumat, pengetahuan, sumber manusia dan dana bersama dalam usaha untuk meningkatkan kecekapan dan keberkesanan bantuan pembangunan. Multi / dua hala kerjasama digunakan untuk meningkatkan kesan ODA.

Pautan lain :
KADAR RASUAH NEGARA JEPUN

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Meooww